0597 423 712

Heeft u een vraag?

Wilt u meer weten over onze diensten of wilt u graag in contact komen met ons? Vul dan hier uw gegevens in en uw vraag en wij nemen spoedig contact met u op. 

Individueel en groepsgewijs leren, ontdekken, werken en toetsen

Geef competentiegericht onderwijs vorm met een functionele en aangename werk- en leeromgeving. Voor individueel en groepsgewijs leren, ontdekken, werken en toetsen ontwikkelen wij passende totaalinrichting met alle gewenste en benodigde plekken, gebieden en omgevingen.

 

Neem contact met ons op

Projectinrichting onderwijs

Functioneel maatwerk

Projectinrichting scholen

Van voorgezet onderwijs - vmbo, mavo, havo, vwo – tot mbo, hbo en universiteit: elke school en elke onderwijsinstelling biedt gevarieerd maatwerk, altijd weer anders. Wij analyseren de cultuur, leerprocessen en onderwijsmethodieken en vertalen deze wensen naar functioneel maatwerk, een passende inrichting met ruimte om te samenwerken, ontmoeten, overleggen, verwerken en afzonderen.

Klaslokalen nieuwe stijl

Klaslokalen projectinrichting

Ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, vakkennis, beroepsgebonden vaardigheden, houding en gedrag. Een persoonlijk leerproces op maat met de docent als leraar, coach en begeleider. Maatwerk in leerprocessen vraagt om klaslokalen nieuwe stijl: een werk- en leeromgeving die zich leent voor zowel individueel als groepsgewijs projectmatig en activiteitgericht werken, uiteraard met computerwerkplekken

Groepsonderwijs en instructie

Inrichting onderwijs

Binnen (competentiegericht) onderwijs op elk niveau nemen groepsgewijs onderwijs, in de vorm van instructies, groepslessen of colleges, nog altijd een relevante positie in. Leerlingen en studenten verblijven langere tijd gezamenlijk in het leslokaal, auditorium of de collegezaal. Wij richten deze in met aandacht voor akoestiek en luchtkwaliteit. En uiteraard alle benodigde leermiddelen en meubilair

Project- en praktijkonderwijs

Praktijklokalen inrichting

Leren door samenwerken is een van de pijlers onder Het Nieuwe Leren. Projectgestuurd onderwijs vraagt om een projectmatige leeromgeving, een open leeromgeving met overleg- en projectruimtes. Leerlingen en studenten overleggen en werken samen in een gevarieerde omgeving, met bijvoorbeeld loungehoeken, statafels, computerwerkplekken en halfhoog vergadermeubilair.

Concentratieplekken

Concentratieplekken inrichtingen

Bij leren hoort concentreren. Leerlingen moeten zich soms even kort of lang concentreren op een onderwerp of lesstof. Vaak wisselen zij die concentratiemomenten af met bijvoorbeeld projecten, overleg of groepsactiviteiten. Die flexibele leerwijze vraagt om concentratieplekken in open leeromgeving. Wij richten deze in met focus op akoestiek. Dankzij doordachte akoestische middelen creëren wij een werkbaar, multifunctioneel onderwijsklimaat.

Toetsing van theorie

Theorielokalen inrichting

Toetsing van theorie gebeurt zowel in reguliere lokalen als in speciale tentamenzalen. Bij de inrichting van deze concentratieruimtes voor groepen leerlingen ligt de focus een akoestisch rustige omgeving met een prima luchtkwaliteit voor optimaal functioneren en presteren van de leerlingen. Voor toetsing in de reguliere lokalen bieden wij flexibele inrichtingsmogelijkheden. Met mobiele anti-spiekschermen en (digitale) toetstafels is elk lokaal eenvoudig geschikt te maken voor toetsmomenten.

Ontspanning en verblijf

Projectinrichting school kantine

De aula of schoolkantine is een ruimte voor ontspanning en verblijf. In aangename sfeer brengen leerlingen hier hun pauze door. Dankzij multifunctioneel meubilair is deze ruimte niet alleen een aantrekkelijk verblijfsgebied en ontmoetingsplek, maar ook een mooie omgeving voor bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten en grootschalige activiteiten en schoolbrede evenementen.