0597 423 712

Heeft u een vraag?

Wilt u meer weten over onze diensten of wilt u graag in contact komen met ons? Vul dan hier uw gegevens in en uw vraag en wij nemen spoedig contact met u op. 

Planet - duurzaamheid verweven in de hele bedrijfsvoering

Een duurzame bedrijfsvoering is voor ons geen doel, maar een middel. Interoffice heeft respect voor onze gezamenlijke leefomgeving, voor een betere wereld van morgen voor de generaties die na ons komen. Minimaal energieverbruik bespaart kosten en daarvan profiteren onze klanten.

 

Neem contact met ons op

Interoffice planet

Milieu, veiligheid en gezondheid

Interoffice projecten planet

Sustainability en verantwoordelijkheid voor het milieu zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij streven ernaar al onze bedrijfsactiviteiten samen te laten gaan met verantwoordelijkheid voor het milieu, de veiligheid en gezondheid van iedereen die betrokken is bij onze activiteiten.

Energie

Interoffice milieu

Wij willen een groene organisatie zijn met minimale belasting van het milieu door onze bedrijfsvoering. Dit bereiken wij onder meer door efficiënt om te gaan met energie. Daarom maken wij voor reductie van energieverbruik in ons eigen bedrijfspand gebruik van onder meer warmtepompen en ledverlichting. De elektriciteit die wij verbruiken, betrekken wij bij de groenste energieleverancier van Nederland, die deze stroom zelf op duurzame wijze opwekt.

Logistiek

Interoffice projectinrichting logistiek

Minimaal energieverbruik in transport bespaart kosten en reduceert de milieubelasting. Efficiency van logistiek behelst bij ons onder meer verpakking met minimaal volume en een zo optimaal mogelijke belading van onze transportauto’s, voor minimalisatie van het aantal wegkilometers. Bij aanschaf van nieuwe transportmiddelen is brandstofverbruik een zwaarwegende factor. Wij vragen ook efficiënte inrichting van logistieke processen van onze leveranciers.

Circulaire economie

Interoffice economie

Met onder meer IO Re-Use en IO Rental zetten wij ons in voor bevordering van de circulaire economie: hergebruik van producten en waardebehoud van grondstoffen. De kansen van circulaire economie zijn in onze optiek legio, zoals afvalreductie, minder grondstoffenverbruik en stimuleren van ketensamenwerking en innovaties.

Afvalreductie

Interoffice projecten recycling

Afvalreductie van afval is structureel onderdeel van onze bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Hergebruik van materialen doen we zelf en daarnaast maken we gebruik van recycling door gespecialiseerde bedrijven. Vanuit het principe cradle-to-cradle voor circulaire economie scheiden wij op kantoor, in onze magazijnen en op onze werklocaties 15 afvalstromen, waaronder pallets, folies, harde plastics, metalen en karton. Voor vermindering van de papierstroom hebben wij ons order- en factuurproces volledig gedigitaliseerd.

Verpakking

Interoffice projecten verpakking

Door optimale efficiëntie en focus op hergebruik beperken wij het gebruik van verpakkingsmaterialen tot een minimum. Al onze verzenddozen zijn FSC-gecertificeerd. Zo werken wij conform het ‘Besluit beheer verpakkingen en papier en karton’ van de Rijksoverheid